Platbodemforum in het zonnetje bij het Stamboek SSRP

nwlogo200150Aangezien we op dit moment niet veel kunnen doen aan het onderhoud aan Bolster is er tijd voor andere zaken. Onze andere hobby, het platbodemforum, staat vandaag in het zonnetje bij het Stamboek SSRP. Op de achtergrond zijn er gesprekken geweest met leden van het bestuur en ideeën uitgewisseld. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage op de site van de SSRP waarin aandacht besteed wordt aan de doelstellingen van het platbodemforum. Het Stamboek is een organisatie die als doel heeft ‘het bevorderen van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht’. Deze brede doelstelling wordt op de website verder toegelicht en uitgewerkt.  Uiteraard zijn we  erg blij met de aandacht uit die hoek en hopen dan ook dat deze aandacht zal leiden tot een aanwas van extra belangstellenden voor het forum. Hoewel het platbodemforum zich niet uitsluitend richt op eigenaren en bezitters van bij het stamboek ingeschreven schepen maar op elke liefhebber van dit type jacht, is deze doelgroep wel belangrijk voor ons. Al was het maar om de grootte.
We zijn ook bezig om die andere organisatie, de VSRP te benaderen om tot een soortgelijke samenwerking te komen. Het platbodemforum is te bezoeken op www.platbodemforum.nl .