Een nieuw seizoen: hoogwater in de haven

Wij wensen jullie een voorspoedig nieuwjaar en dat we maar veel mooi zeilweer mogen hebben dit jaar, want dat hebben we het afgelopen jaar moeten ontberen.  Het jaar begon gelijk goed: de hele haven stond blank, inclusief de oude, vaste steigers. Gelukkig ligt Bolster op de kant op een bok. Op dit moment is er nog steeds sprake van wateroverlast hoewel het er naar uitziet dat dit vannacht grotendeels is verdwenen. In december waren de vaste steigers al eens ondergelopen maar nu stond het water nog een stuk hoger. De havenmeester heeft schepen naar het nieuwe gedeelte moeten verhuizen omdat daar drijvende steigers zijn.  Op het hoogtepunt stond het water in het Lauwersmeer (en dus in onze haven) ruim een meter hoger dan het streefpeil.  Een wandeling in het Lauwersmeer gebied was ook niet echt mogelijk zonder lieslaarzen.  De spuisluis in Lauwersoog heeft om te spuien een waterstand op de waddenzee nodig die lager is dan het Lauwersmeer. Vaak is dat bij eb het geval maar nu door de aanhoudende harde noordwestelijke wind werd er zoveel water opgestuwd dat het peil twee meter hoger was dan wat was te verwachten op grond van getijdentabellen. Op de website van het waterschap vind je de actuele waterstanden van deze regio en de Lauwersoog grafiek laat goed zien wanneer er gespuit kan worden.